Bedrijfskundige knelpunten opgelost door smart ICT oplossingen
Innovatie en ondernemerschap uitgevoerd met passie en wilskracht!
Waarom wij?
Innovatie

Innovatie staat momenteel voor de deur! Het informatietijdperk is van start gegaan en dit creëert vele nieuwe business mogelijkheden. Door de versnelling in Smart technologie is het voor organisaties bijna verplicht geworden om te investeren in innovatie; hiervan zijn wij ons alle 4 erg bewust.

 

Ons doel is dan ook om met de kennis die wij in huis hebben groot werk te maken als het gaat om het oprichten van een business welke kenmerkend zeer innovatief is en bedrijven helpt met innoveren omtrent Smart Industry. Vanuit onze opleiding en uit de praktijk zijn wij ons zeer bewust van de huidige innovaties en wij gaan hiermee graag aan de slag.


read more
Consultancy

Alle vier hebben wij een passie voor het adviseren van oplossingen die de IT en de business in onze samenleving combineert. Dit wordt kracht bijgezet door het onderzoek dat wij hebben gedaan en de contacten die wij hebben gemaakt in het derde leerjaar. In dit leerjaar is er onderzoek gedaan door Jaco van Gelder en Rob van der Kroef naar de opkomst van Smart Industry in NL en in welke segmenten.

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij al veel kennis hebben van Smart Industry. Zo hebben Jaco en Rob gesproken met mensen van TNO, innovation quarter en bepaalde Field Labs. Mohamed Ouali en Imad Essadeq hebben zich in deze periode gericht op het innovatieve concept van de Smart Shoe. Ook een voorbeeld hoe nieuwe technieken gecombineerd worden met hedendaagse problemen. Door deze kennis en ervaring zijn wij van mening de beste partij te zijn wat betreft advies op maat over Smart Industry. Gedreven studenten met een duidelijke visie.


read more
Smart Industry

In het voorgaande jaar is door de projectgroep al een definitie opgesteld over Smart Industry en nader onderzoek opgedaan. Smart Industry is het toepassen van technologie in sectoren van het bedrijfsleven met als gevolg het teweegbrengen van een grote bedrijfsoptimalisatie. Door het maximaal te benutten van de nieuwste technologische ontwikkelingen kan er kritische managementinformatie worden onttrokken uit bijvoorbeeld de assets van een bedrijf. Het gaat in het geval van Smart Industry veel verder dan enkel het verbinden van apparaten door middel van het Internet (Internet of Things). Smart Objects, zoals producten met RFID tags, Assistance Systems zoals ERP, maar ook Big Data spelen een belangrijke rol in het “Smart” maken van een bedrijf. Met alle managementinformatie die met alle technologische verbintenissen in het bedrijf onttrokken wordt, kan de corebusiness van het bedrijf effectiever en efficiënter worden uitgevoerd met als gevolg een grote bedrijfsoptimalisatie.

 

Momenteel trekt de opkomende ‘Smart Industry’ ons heel erg, samen met de nieuwe businessmodellen die hierbij gepaard gaan. Rob van der Kroef en Jaco van Gelder hebben reeds een onderzoek gedaan naar Smart Industry en zijn tot de conclusie gekomen dat hier momenteel grote vertaalslagen in plaatsvinden. Internet of Things (IoT), Big Data en het nieuwe concept InfoBroking zijn allen kansrijk om een business mee te starten.


read more